Thuis > Nieuws > Nieuws uit de sector

Hoe werken elektriciteitstransformatoren?

2023-11-28

Elektrische transformatorwerkt op basis van het principe van elektromagnetische inductie en zendt elektrische energie uit tussen circuits met verschillende spanningsniveaus. Transformatoren zijn een belangrijk onderdeel van energietransmissie- en distributiesystemen en maken een efficiënte energietransmissie over lange afstanden met minimaal energieverlies mogelijk.


Het werkingsprincipe vanElektrische transformatoris als volgt:

Basisstructuur: Een typische transformator bestaat uit twee spoelen, een primaire en een secundaire spoel genoemd, die meestal rond een kern zijn gewikkeld die is gemaakt van ferromagnetisch materiaal zoals ijzer. De primaire spoel is verbonden met de ingangsspanningsbron, terwijl de secundaire spoel is verbonden met het uitgangscircuit.

Elektromagnetische inductie: Wanneer wisselstroom (AC) door een primaire spoel gaat, ontstaat er een veranderend magnetisch veld rond de spoel. Dit veranderende magnetische veld induceert door elektromagnetische inductie een spanning in de secundaire spoel.

Transformatorfunctie: Het door de primaire spoel gegenereerde magnetische wisselveld gaat door de ijzeren kern en koppelt het magnetische veld effectief aan de secundaire spoel. Als resultaat induceert het veranderende magnetische veld een spanning in de secundaire spoel, afhankelijk van de windingsverhouding van de primaire en secundaire spoelen.

Spanningstransformatie: De spanning die wordt geïnduceerd in de secundaire spoel is evenredig met de verhouding tussen het aantal windingen in de secundaire spoel en het aantal windingen in de primaire spoel. Als de secundaire spoel meer windingen heeft dan de primaire spoel, zal de uitgangsspanning hoger zijn dan de ingangsspanning (opvoertransformator). Omgekeerd, als de secundaire spoel minder windingen heeft dan de primaire spoel, zal de uitgangsspanning lager zijn dan de ingangsspanning (verlaagtransformator).

Stroom- en vermogenstransformatie: Wanneer een transformator de spanning tussen de primaire en secundaire circuits verandert, is de verandering omgekeerd evenredig met de stroom. Met andere woorden: volgens de wet van behoud van energie zal de stroom afnemen als de spanning toeneemt, en omgekeerd.

Efficiëntie: Transformatoren zijn ontworpen om efficiënt te zijn en energieverlies in de vorm van warmte tijdens het conversieproces tot een minimum te beperken. Er zijn echter inherente verliezen als gevolg van factoren zoals wikkelweerstand en kernverliezen.


Elektrische transformators spelen een cruciale rol in energiesystemen door de efficiënte transmissie, distributie en gebruik van elektriciteit te vergemakkelijken door de spanningsniveaus te veranderen terwijl de frequentie van elektrische signalen behouden blijft.

Electrical Transformer


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept